pema art 2

Klient: Peter Masár, umelecký dizajn

Projekt: Vytvorenie webovej prezentácie

Projekt zahŕňal počiatočnú konzultáciu s klientom, vypracovanie návrhu a následne jeho vizualizácia do reálnej podoby.

Web je vytvorený v CMS systéme WordPress, je postavený na téme The 7.

Vo webe sú tri jazykové verzie, sú použité odlišné vzhľady jednotlivých položiek – iný vzhľad má Home Page, iný majú samotné položky v obsahu.