• Demo Image

  Surfujte na vlnách sociálných sietí ako profík!

  Využite silu sociálnych médií vo svoj prospech ! Budujte si komunitu, upevňujte vzťahy. ...

 • Demo Image

  Maximalizujte návratnosť investícií z PPC reklamy !

  Úspešná PPC kampaň vyžaduje analýzu, voľbu správnej stratégie, tvorivosť a skúsenosti.

 • Demo Image

  Predbehnite konkurenciu !

  Vďaka našim skúsenostiam
  a správnej marketingovej stratégii
  sa Vám budú Vaši konkurenti
  pozerať iba na chrbát.

SEO a marketing

Zviditeľníme Vaše podnikanie na internete prostredníctvom SEO optimalizácie a ďalších marketingových stratégií.

SEO ( z angl. Search Engine Optimization )

Využite možnosť SEO optimalizácie Vašej webstránky a buďte medzi prvými na koho sa zákazníci obrátia, keď na internete hľadajú váš produkt či službu. Byť na prvých pozíciách vo vyhľadávačoch pre Vás znamená šancu získať viac zákazníkov.

SEO optimalizácia sa dlhodobo ukazuje ako jedna z najúčinnejších foriem marketingu na internete s prihliadnutím na pomer náklady / návratnosť. Kvalitne pripravená a prevedená optimalizácia znamená pomerne rýchlu návratnosť investícií.
Je nutné uvedomiť si, že práca na SEO je dlhodobý proces. Jeho zvládnutie vyžaduje dlhoročnú prax, neustále sledovanie a využívanie nových postupov a nástrojov, nepretržitú prácu na udržaní dlhodobo stabilnej pozície.

Neodborná snaha o SEO optimalizáciu často končí opačným výsledkom. A to výrazným prepadom pozícií a stratou návštevnosti stránky. Následné obnovenie dôvery vyhľadávačov vo Vašu stránku je časovo náročné a finančne nákladné. Preto siahnite po službách spoločnosti, za ktorú hovoria jej referncie.

Naše weby si dlhodobo a stabilne držia pozície na prvej strane vo vyhľadávačoch.

Viac informácií nájdete v položke SEO OPTIMALIZÁCIA WEB STRÁNOK  a v položke REFERENCIE.


Použitie správnych marketingových stratégií posilní povedomie o Vašej spoločnosti a značke, zjednoduší komunikáciu so zákazníkmi, zabezpečí zvýšený obrat spoločnosti.

Je preto nevyhnutné okrem už spomínanej SEO optimalizácie využiť na prezentáciu i ďalšie formy internetového marketingu :

PPC

PPC – (Pay Per Click)  platba za kliknutie na reklamný odkaz.

PPC kampane nájdete pri vyhľadávaní v Google (Google AdWords) a na mnohých ďalších webstránkach a portáloch (Etarget) . Optimálne nastavená PPC kampaň vie na Váš web priviesť veľmi kvalitnú návštevnosť.

Váš odkaz sa bude zobrazovať pri výsledkoch vyhľadávania na pozíciách určených pre sponzorované odkazy. Pri PPC kampani platíte za klik na reklamu, nie za zobrazenie reklamného odkazu (impresiu).

Viac informácií o PPC nájdete v položke Reklama na internete.

Sociálne siete

MARKETING NA FACEBOOK-u

Médium, ako Facebook sa v dnešnej dobe už nedá ignorovať. Z tejto sociálnej siete sa stal fenomén, ktorý využíva obrovská skupina ľudí.

Facebook ponúka okamžitú interakciu a obrovský priestor pre budovanie vzťahov s potencionálnymi zákazníkmi. Využite ho na zvyšovanie povedomia o značke, či firme, na šírenie dôležitých informácií, na budovanie zákazníckej komunity a v neposlednom rade na zabezpečovanie služieb Vašim zákazníkom.

Viac informácií  v položke Marketing na sociálnych sieťach.

Online PR a komunikácia

Online PR – ( publikovanie informácií na internete ) budovať vzťah so zákazníkmi je dlhodobý a dôležitý proces.

Online PR slúži k tomu, aby mali ľudia o Vás a Vašej značke dostatok informácií, čiže zabezpečí potrebnú publicitu za relatívne nízke náklady.

Medzi najúčinnejšie prostriedky Online PR zaraďujeme PR články, blogy a príspevky do diskusných fór, ... Publikovaný obsah môže byť spracovaný vo forme článkov, oznamov, komentárov, príspevkov, aktualít, audio a video obsahu, fotografií...

Viac informácií o Online Public Relations  v položke Online PR.

Mikrostránky

Microsites – mikrostránky, sa dajú využiť rôznymi spôsobmi.

Najčastejšie ich využívane na podporu konkrétneho produktu, alebo služby, alebo pre tvorbe reklamnej kampane. Jedná sa o jednoduché informačné stránky, ich výhodou je rýchlosť spustenia a mierenie na konkrétnu cieľovú skupinu.

Pri tvorbe microsite zabezpečujeme návrh stratégie budovania mikrostránky a jej využitia, grafický návrh a programovanie, v prípade záujmu naplnenie stránky obsahom, jej marketingová podpora.

Viac informácií nájdete v položke Mikrostránky.