Spoločnosť Allweb, s.r.o., so sídlom Lukov dvor 1, 94901 Nitra, IČO: 36689386 – poskytovateľ služieb na webovom sídle allweb.sk, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi návštevníkov a objadnávateľov služieb.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Avšak na to, aby sme Vám boli schopní poskytnúť všetky služby, potrebujeme vedieť o Vás základné informácie. Niektoré z týchto informácií majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ”).

Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so ZOOÚ.

Aké údaje uchovávame?

Počas Vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašími osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do formulára na našich stránkach: kontaktné formuláre, prípadne objednávkový formulár a ankety. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, email, tel. číslo, adresa.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.V takomto prípade nás kontaktujte mailom na info@allweb.sk.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi spracovávanými spoločnosťou Allweb, sro

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ďalej máte právo na :

 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Tieto práva je možné si uplatniť priamo v spoločnosti Allweb, s.r.o. prípadne elektronicky na adrese info@allweb.sk.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie navštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

 • Presonalizovanie ponuky – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám
 • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
 • Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby
 • Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nidky predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií.
 • Na spracovávanie výsledkov súťaží, promoakcií, ankiet a pod.
 • Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej požiadavky
 • Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď.

Viac informácií o súboroch cookies nájdete TU.

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás info@allweb.sk. Ďakujeme.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciam je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Možnosť odhlásenia

Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme mohli reagovať na Vaše požiadavky, aby sme Vás mohli informovať o našich projektoch, službách a produktoch. Pokiaľ by ste s príjmaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme vaše údaje zablokovali.

Tieto podmienky sú platné od 15.5.2018

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Adresa:

Lukov dvor 1
94901 Nitra
Slovenská Republika
Mail: info@allweb.sk
Telefón: 0948 710 709